DocPlus Sök

Tillgänglighetsredogörelse

Redogörelse för tillgänglighet på denna webbplats

Region Uppsala står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (tillgänglighetslagen), eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och vi arbetar just nu på att åtgärda det som återstår.

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från ”tillgänglighetslagen” är du välkommen att kontakta oss.

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem, som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav ber vi dig meddela oss så att vi kan åtgärda det.

Här kan du rapportera region.uppsala@regionuppsala.se.

Om du inte är nöjd

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta dem och påtala det.

Gå till DIGGS webbplats och anmäl ditt ärende.

Kvarstående brister

Delar av den här webbplatsen är inte förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här redovisar vi vad som återstår.

Kvarstående hinder

  • Innehållet på startsidan kan komma två gånger i uppläsande hjälpmedel. [WCAG 1.3.2 (A)]
  • Mindre dokument saknar innehållsförteckning och bokmärken. [Riktlinje nr: 88]

Vi arbetar löpande med att åtgärda dessa punkter.

Hinder som är svåra att åtgärda

I detta system skapar och hanterar Region Uppsala styrande dokument. Merparten av innehållet utgörs av riktlinjer och rutiner skapade som stöd för berörda verksamheter och är till sin karaktär riktade till specifika yrkesgrupper. Anpassning av dokument skapade före den 23 september 2020 innebär omfattande arbetsinsatser. Förändring av innehåll och länkar i styrande dokument kan dessutom vara förenat med medicinska och andra risker. Vi åberopar därför undantag för oskäligt betungande anpassning av dessa dokument enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för detta innehåll.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det förekommer dokument på denna webbplats som är producerade av annan aktör. Dessa är inte tillgänglighetsgranskade av Region Uppsala. Dessa dokument undantas från lagen enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så testar vi webbplatsen

Vi har fått hjälp av Sogeti Sverige under utvecklingen av denna webbplats och varje punkt där vi ännu inte levererat är inplanerad för en så snabb åtgärd som möjligt. Vi har även testat webbplatsen internt.

Senaste bedömningen gjordes 2020-08-23.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-08.

Kontakt

docplus-support@regionuppsala.se